Base Lift Services Ltd'ye Hoş Geldiniz

 BASE LIFT HİZMETLERİ STANDART İŞ HÜKÜM VE KOŞULLARI

Lütfen tüm bu hüküm ve koşulları okuyun.

Siparişinizi kabul edebileceğimiz ve size daha fazla başvurmadan yasal olarak uygulanabilir bir anlaşma yapabileceğimiz için, istediğiniz her şeyi içerdiğinden ve memnun olmadığınız hiçbir şey içermediğinden emin olmak için bu hüküm ve koşulları okumalısınız. Herhangi bir konuda emin değilseniz, 02034356838 adresinden bizi arayın.

Uygulama

 1. Bu Hüküm ve Koşullar, hizmetlerin ve malların sizin tarafınızdan (Müşteri veya siz) satın alınması için geçerli olacaktır.

 2. Biz, İngiltere ve Galler'de 11710735 numarası altında kayıtlı bir şirket olan ve kayıtlı ofisi 85 Great Portland Street, Londra, W1W 7LT adresinde bulunan ve e-posta adresi enquiries@baselifts.co.uk; telefon numarası (02034356838) olan Base Lift Services Limited'iz; (Tedarikçi veya biz veya biz).

 3. Bunlar, size tüm Hizmetleri sattığımız şartlardır. Hizmetlerden herhangi birini sipariş ederek, bu Hüküm ve Koşullara tabi olmayı kabul etmiş olursunuz.

Yorumlama

 4. Tüketici, tamamen veya esas olarak kendi ticareti, işi, zanaatı veya mesleği dışındaki amaçlarla hareket eden kişi anlamına gelir;

 5. Sözleşme, Hizmetlerin tedariki için sizinle aramızdaki yasal olarak bağlayıcı anlaşma anlamına gelir;

 6. Teslimat Yeri, Siparişte belirtildiği gibi Tedarikçinin tesisleri veya Hizmetlerin tedarik edileceği diğer yerler anlamına gelir;

 7. Mallar, Hizmetlerle birlikte size tedarik ettiğimiz, Siparişte belirtilen sayı ve tanımdaki tüm mallar anlamına gelir;

 8. Sipariş, Müşterinin Hizmetler için Tedarikçiden yukarıda belirtildiği şekilde verdiği sipariş anlamına gelir;

 9. Hizmetler, Siparişte belirtilen sayı ve tanımdaki Mallar da dahil olmak üzere hizmetler anlamına gelir.

Hizmetler

 10. Hizmetlerin ve herhangi bir Malın tanımı web sitemizde, kataloglarımızda, broşürlerimizde veya diğer reklam şekillerinde belirtildiği gibidir. Herhangi bir açıklama yalnızca açıklama amaçlıdır ve tedarik edilen herhangi bir Malın boyutunda veya renginde küçük farklılıklar olabilir.

 11. Hizmetler ve özel gereksinimlerinize göre üretilen Mallar söz konusu olduğunda, verdiğiniz herhangi bir bilgi veya spesifikasyonun doğru olmasını sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır.

 12. Tüm Hizmetler müsaitlik durumuna bağlıdır.

 13. Yürürlükteki herhangi bir yasaya veya güvenlik gereksinimine uymak için gerekli olan Hizmetlerde değişiklikler yapabiliriz. Bu değişiklikleri size bildireceğiz.

Müşteri sorumlulukları

 14. Hizmetlerle ilgili tüm konularda bizimle işbirliği yapmalı, bize ve yetkili çalışanlarımıza ve temsilcilerimize kontrolünüz altındaki herhangi bir tesise gerektiği şekilde erişim sağlamalı, Hizmetleri gerçekleştirmek için gereken tüm bilgileri bize sağlamalı ve gerekli lisansları ve izinleri (aksi kararlaştırılmadıkça) almalısınız.

 15. Yukarıdakilere uyulmaması, siz bunu düzeltene kadar Hizmetlerin ifasını askıya alma hakkı veren bir Müşteri temerrüdüdür veya talebimiz üzerine bunu düzeltemezseniz, size yazılı bildirimde bulunarak Sözleşmeyi derhal yürürlüğe girecek şekilde feshedebiliriz.

Satış Esasları

 16. Hizmetlerin ve herhangi bir Malın web sitemizde, kataloglarımızda, broşürlerimizde veya başka bir reklam biçiminde tanımlanması, Hizmetlerin veya Malların satışı için sözleşmeye dayalı bir teklif teşkil etmez.

 17. Bir Sipariş yapıldığında, herhangi bir nedenle reddedebiliriz, ancak nedenini gecikmeden size bildirmeye çalışacağız.

 18. Sipariş edilen Hizmetler için bir Sözleşme, ancak Tedarikçinin Müşteriye Siparişin kabul edildiğini belirten bir e-posta göndermesi veya daha erken olması durumunda Tedarikçinin Hizmetleri Müşteriye teslim etmesi üzerine oluşturulacaktır.

 19. Herhangi bir fiyat teklifi veya Ücret tahmini (aşağıda tanımlandığı gibi), daha erken bir zamanda açıkça geri çekmediğimiz sürece, tarihinden itibaren en fazla 14 günlük bir süre için geçerlidir.

 20. Sözleşmede, Hizmetlerin tanımı, Ücretler veya başka bir konuda olsun, değişiklik Müşteri ve Tedarikçi tarafından yazılı olarak kabul edilmedikçe, Sözleşmenin imzalanmasından sonra hiçbir değişiklik yapılamaz.

 21. Bu Hüküm ve Koşulların yalnızca bizim, Tedarikçinin ve sizin Müşteri olarak Sözleşmeyi Tedarikçinin herhangi bir iş yerinde yaptığımız ve Sözleşmenin (i) Müşteri tarafından Tedarikçinin ve Müşterinin bu tesislerden uzakta eşzamanlı fiziksel mevcudiyetinde bir teklifin yapıldığı veya (ii) Müşterinin Tedarikçinin ve Müşterinin bu tesislerden uzakta eşzamanlı fiziksel mevcudiyetinde kişisel ve bireysel olarak ele alınmasından hemen sonra yapılan bir sözleşme olmadığı durumlarda Tüketici olarak tarafınızdan yapılan bir Sözleşme için geçerli olmasını amaçlıyoruz. Durum böyle değilse, size daha uygun şartlara sahip ve bir şekilde sizin için daha iyi olabilecek, örneğin tüketiciyi koruma yasası uyarınca iptal hakları veren farklı bir sözleşme sunabilmemiz için bize bildirmelisiniz. İş yeri, sürekli olarak faaliyet gösterdiğimiz taşınmaz perakende satış yerleri veya taşınır perakende satış yerleri söz konusu olduğunda olağan olarak faaliyet gösterdiğimiz yerler anlamına gelir.

Ücretler ve Ödeme

 22. Hizmetler için ücretler (Ücretler), herhangi bir Malın fiyatı (Ücretlere dahil değilse) ve herhangi bir ek teslimat veya diğer ücretler, Sipariş tarihinde geçerli olan fiyat listemizde belirtilen veya yazılı olarak kabul edebileceğimiz başka bir fiyattır. Hizmetler için fiyatlar sabit bir ücret veya standart bir oran esasına göre hesaplanabilir.

 23. Ücretlere ve masraflara Sipariş sırasında geçerli olan oranda KDV dahildir.

 24. Hizmetler için ödeme teslimattan en az 7 gün önce yapılmalıdır. Ödemeyi nakit olarak ya da kredi veya banka kartı bilgilerinizi Siparişinizle birlikte göndererek yapmalısınız ve ödemeyi hemen ya da Hizmetlerin tesliminden önce alabiliriz.

Teslimat

 25. Mallar da dahil olmak üzere Hizmetleri, kararlaştırılan zamanda veya süre içinde ya da herhangi bir anlaşma olmaması halinde Teslimat Yerine teslim edeceğiz:

 a. Hizmetler söz konusu olduğunda, makul bir süre içinde; ve

 b. Mallar söz konusu olduğunda, aşırı gecikme olmaksızın ve her halükarda Sözleşmenin imzalandığı günden itibaren 30 takvim gününden fazla olmamak kaydıyla.

 26. Her durumda, kontrolümüz dışındaki olaylardan bağımsız olarak, Hizmetleri zamanında teslim etmezsek, Ücretleri veya ücretleri uygun bir miktarda azaltmamızı isteyebilirsiniz (azaltılmış tutarın üzerinde ödenmiş olan herhangi bir şey için geri ödeme alma hakkı dahil). İndirim tutarı, uygun olduğu durumlarda, Ücretlerin veya masrafların tam tutarına kadar olabilir.

 27. Her halükarda, kontrolümüz dışındaki olaylardan bağımsız olarak, Malları zamanında teslim etmezsek, (diğer çözüm yollarına ek olarak) aşağıdaki durumlarda Sözleşmeyi sona erdirebilirsiniz:

 a. Malları teslim etmeyi reddetmişsek veya Sözleşmenin yapıldığı tarihteki ilgili tüm koşullar dikkate alındığında zamanında teslimat esas ise veya Sözleşme yapılmadan önce bize zamanında teslimatın esas olduğunu söylemişseniz; veya

 b. zamanında teslim edemedikten sonra, koşullara uygun daha geç bir süre belirttiyseniz ve bu süre içinde teslim etmediysek.

 28. Sözleşmeyi sona erdirirseniz, (diğer çözüm yollarına ek olarak) Sözleşme kapsamında yapılan tüm ödemeleri derhal iade edeceğiz.

 29. Sözleşmeyi sona erdirme hakkınız olduğu halde bunu yapmazsanız, herhangi bir Mal için Siparişi iptal etmeniz veya teslim edilen Malları reddetmeniz engellenmez ve bunu yaparsanız, (diğer çözüm yollarına ek olarak) Sözleşme kapsamında iptal edilen veya reddedilen Mallar için yapılan tüm ödemeleri gecikmeden iade edeceğiz. Mallar teslim edilmişse, bunları iade etmeli veya sizden almamıza izin vermelisiniz ve bunun masraflarını biz ödeyeceğiz.

 30. Herhangi bir Mal ticari bir birim oluşturuyorsa (birimin bölünmesi malların değerini veya birimin karakterini önemli ölçüde bozacaksa bir birim ticari bir birimdir), geri kalanı için Siparişi iptal etmeden veya reddetmeden bu Malların bir kısmı için Siparişi iptal edemez veya reddedemezsiniz.

 31. Genellikle İngiltere ve Galler, İskoçya, Kuzey İrlanda, Man Adası ve Kanal Adaları dışındaki adreslere teslimat yapmamaktayız. Bununla birlikte, bu bölge dışında teslimat için bir Sipariş kabul edersek, ithalat vergilerini veya diğer vergileri ödemeniz gerekebilir, çünkü bunları biz ödemeyeceğiz.

 32. Stok sıkıntısı çekmemiz veya başka bir gerçek ve adil neden olması halinde, yukarıdaki hükümlere tabi olmak ve ekstra ücretlerden sorumlu olmamanız koşuluyla Malları taksitle teslim edebileceğimizi kabul edersiniz.

 33. Siz veya vekiliniz, bizim hatamız olmaksızın, Teslimat Yerinde Hizmetleri teslim alamazsanız, bunları saklamanın ve yeniden teslim etmenin makul masraflarını talep edebiliriz.

 34. Mallar, teslimatın tamamlanmasından veya Müşterinin teslim almasından itibaren sizin sorumluluğunuzda olacaktır. Makul ölçüde mümkünse, Malları kabul etmeden önce incelemelisiniz.

Risk ve Unvan

 35. Herhangi bir Malın hasar görme veya kaybolma riski, Mallar size teslim edildiğinde size geçecektir.

 36. Ödemenin tamamını alana kadar Malların sahibi değilsiniz. Ödemenin tamamı gecikirse veya iflasınıza doğru bir adım atılırsa, herhangi bir teslimatı iptal etmeyi ve hala size ait olan Malları kullanma hakkını sona erdirmeyi seçebiliriz, bu durumda onları iade etmeli veya almamıza izin vermelisiniz.

Çekilme ve iptal

 37. Sözleşme yapılmadan önce, sadece fikrinizi değiştirmek istiyorsanız ve bize bir neden göstermeden ve herhangi bir yükümlülük altına girmeden bize bildirerek Siparişi geri çekebilirsiniz.

 38. Sözleşmenin imzalandığı günden itibaren en geç 5 takvim günü içinde bize bildirerek özel gereksinimlerinize göre üretilen Mallar hariç olmak üzere Sözleşmeyi iptal edebilirsiniz. Eğer sadece fikrinizi değiştirmek isterseniz ve bize bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin, bu durum haricinde, Malları masrafları size ait olmak üzere hasarsız bir şekilde herhangi bir iş yerimize iade etmelisiniz. Bu durumda, peşin olarak ödenmiş olan Mal ve Hizmetlerin bedelini gecikmeksizin size iade etmeliyiz, ancak herhangi bir ayrı teslimat ücretini alıkoyabiliriz. Bu, iptal nedeninin kusurlu Mallar veya Hizmetler olması durumunda haklarınızı etkilemez.

Uygunluk

 39. Malları Sözleşmeye uygun olarak tedarik etme konusunda yasal bir yükümlülüğümüz vardır ve aşağıdaki yükümlülüğü karşılamıyorsa uygun olmayacaktır.

 40. Mallar teslim edildikten sonra

 a. tatmin edici kalitede olmalıdır;

 b. Malları satın aldığınız ve Sözleşme yapılmadan önce bize bildirdiğiniz herhangi bir özel amaca makul ölçüde uygun olmak (bizim beceri ve muhakememize gerçekten güvenmediğiniz veya güvenmeniz makul olmadığı sürece) ve tarafımızdan belirtilen veya Sözleşmede belirtilen herhangi bir amaca uygun olmak; ve

 c. tanımlarına uygun olmalıdır.

 41. Hatanın kaynağı sizin malzemelerinizse, bu bir uygunsuzluk değildir.

 42. Hizmetleri makul beceri ve özenle sağlayacağız.

 43. Aşağıdaki satış sonrası hizmetleri sağlayacağız: Süresi dolmadan önce yenilenebilen bir yıllık servis sözleşmesi

 44. Hizmetlerle ilgili olarak, size söylediğimiz veya yazdığımız herhangi bir şey veya bizim adımıza başka birinin size söylediği veya yazdığı herhangi bir şey, bu Sözleşmeye girmeye karar verirken veya bu Sözleşmeye girdikten sonra Hizmetler hakkında herhangi bir karar verirken dikkate alırsanız, Sözleşmenin (uymamız gereken) bir şartıdır. Dikkate aldığınız herhangi bir şey, onu niteleyen ve aynı vesileyle bizim tarafımızdan veya bizim adımıza size söylenen veya yazılan herhangi bir şeye ve aramızda açıkça kararlaştırılan (bu Sözleşmeye girmeden önce veya daha sonra) herhangi bir değişikliğe tabidir.

Süre, fesih ve askıya alma

 45. Sözleşme, Hizmetleri gerçekleştirmemiz için gereken süre boyunca devam eder.

 46. Siz veya biz herhangi bir zamanda diğerine yazılı bir fesih veya askıya alma bildirimi yaparak Sözleşmeyi feshedebilir veya Hizmetleri askıya alabiliriz:

 a. Sözleşmenin ciddi bir ihlalini veya ciddi bir ihlalle sonuçlanan bir dizi ihlali gerçekleştirmesi ve ihlalin yazılı bildirimden sonraki 30 gün içinde giderilememesi veya giderilmemesi; veya

 b. iflasına veya tasfiyesine yönelik herhangi bir adıma tabi olması.

 47. Sözleşmenin herhangi bir nedenle feshedilmesi halinde, kalan hak ve yükümlülüklerimiz bundan etkilenmeyecektir.

Gizlilik

 48. Gizliliğiniz bizim için çok önemlidir. Gizliliğinize saygı duyuyoruz ve kişisel bilgilerinizle ilgili olarak Genel Veri Koruma Yönetmeliğine uyuyoruz.

 49. Bu Hüküm ve Koşullar, web sitemizde bulabileceğiniz gizlilik politikamız ve çerez politikamız da dahil olmak üzere politikalarımızla birlikte okunmalı ve bunlara ek olarak değerlendirilmelidir.

 50. Bu Hüküm ve Koşulların amaçları doğrultusunda:

 a. "Veri Koruma Kanunları", 95/46/EC sayılı Direktif (Veri Koruma Direktifi) veya GDPR dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin yürürlükteki tüm kanunlar anlamına gelir.

 b. 'GDPR' 2016/679 sayılı Genel Veri Koruma Yönetmeliği (AB) anlamına gelmektedir.

 c. 'Veri Kontrolörü', 'Kişisel Veriler' ve 'İşleme' GDPR'deki ile aynı anlama gelecektir.

 51. Size Hizmetler ve Mallar sunarken İşlediğimiz Kişisel Verilerin Veri Denetleyicisiyiz.

 52. Size Hizmetler ve Mallar sunabilmemiz için bize Kişisel Veriler sağladığınız ve bu Kişisel Verileri size Hizmetler ve Mallar sunarken işlediğimiz durumlarda, Veri Koruma Yasaları tarafından getirilen yükümlülüklerimize uyacağız:

 a. Kişisel Verileri toplamadan önce veya toplama sırasında, bilgilerin hangi amaçlarla toplandığını belirleyeceğiz;

 b. Kişisel Verileri yalnızca belirlenen amaçlar doğrultusunda işleyeceğiz;

 c. Kişisel Verilerinizle ilgili haklarınıza saygı göstereceğiz; ve

 d. Kişisel Verilerinizin güvenliğini sağlamak için teknik ve organizasyonel önlemler uygulayacağız.

 53. Veri gizliliğine ilişkin sorularınız veya şikayetleriniz için Veri Koruma Görevlimizle aşağıdaki e-posta adresinden iletişime geçebilirsiniz: accounts@baselifts.co.uk.

Halefler ve alt yüklenicilerimiz

 54. Taraflardan herhangi biri bu Sözleşmenin faydasını bir başkasına devredebilir ve Sözleşme kapsamındaki yükümlülükleri için diğerine karşı sorumlu olmaya devam edecektir. Tedarikçi, görevlerini yerine getirmesine yardımcı olması için seçtiği alt yüklenicilerin eylemlerinden sorumlu olacaktır.

Taraflardan birinin kontrolü dışındaki durumlar

 55. Taraflardan birinin makul kontrolü dışındaki bir nedenden dolayı başarısız olması durumunda:

 a. taraf diğer tarafa mümkün olan en kısa sürede bildirimde bulunacaktır; ve

 b. tarafın yükümlülükleri, tarafın makul şekilde hareket etmesi koşuluyla, makul olduğu ölçüde askıya alınacak ve taraf makul şekilde kaçınamayacağı herhangi bir başarısızlıktan sorumlu olmayacaktır, ancak bu durum Müşterinin teslimatla ilgili yukarıdaki haklarını ve aşağıdaki iptal hakkını etkilemeyecektir.

Sorumluluk hariç

 56. Aşağıdakiler için sorumluluğu hariç tutmuyoruz: (i) herhangi bir hileli eylem veya ihmal; veya (ii) ihmalden veya Tedarikçinin diğer yasal yükümlülüklerinin ihlalinden kaynaklanan ölüm veya kişisel yaralanma. Buna tabi olarak, (i) Sözleşmenin yapıldığı tarihte her iki taraf için de makul ölçüde öngörülebilir olmayan kayıplardan veya (ii) Hizmetleri ve Malları tamamen veya esas olarak işiniz, ticaretiniz, zanaatınız veya mesleğiniz için satın almadığınıza inandığımızdan, bir Tüketicinin uğramayacağı iş, ticaret, zanaat veya meslek kaybından (örneğin kar kaybı) sorumlu değiliz.

Geçerli hukuk, yargı yetkisi ve şikayetler

 57. Sözleşme (sözleşme dışı konular da dahil olmak üzere) İngiltere ve Galler yasalarına tabidir.

 58. Anlaşmazlıklar İngiltere ve Galler mahkemelerinin veya Müşterinin İskoçya veya Kuzey İrlanda'da yaşaması durumunda sırasıyla İskoçya veya Kuzey İrlanda mahkemelerinin yargı yetkisine sunulabilir.

 59. Herhangi bir anlaşmazlığı önlemeye çalışıyoruz, bu nedenle şikayetleri aşağıdaki şekilde ele alıyoruz: Bir anlaşmazlık meydana gelirse, müşteriler bir çözüm bulmak için bizimle iletişime geçmelidir. Biz 5 gün içinde uygun bir çözümle yanıt vermeyi hedefleyeceğiz

 
BU WEB SİTESİ VE KULLANIMINA İLİŞKİN HÜKÜM VE KOŞULLAR
 

Bu hüküm ve koşullar, Base Lift Services Ltd'nin Web Sitesinin kullanımına ilişkin kural ve düzenlemeleri ana hatlarıyla belirtir.

Base Lift Services Ltd şu adreste bulunmaktadır:

85 Great Portland Street Londra
WC1 6AA - Fitzrovia , Birleşik Krallık

Bu web sitesine erişerek bu hüküm ve koşulları tam olarak kabul ettiğinizi varsayıyoruz. Base Lift Services Ltd'nin web sitesini kullanmaya devam etmeyin
bu sayfada beli̇rti̇len tüm hüküm ve koşullari kabul etmi̇yorsaniz.

Bu Hüküm ve Koşullar, Gizlilik Bildirimi ve Sorumluluk Reddi Bildirimi için aşağıdaki terminoloji geçerlidir
ve herhangi bir veya tüm Sözleşmeler: "Müşteri", "Siz" ve "Sizin" bu web sitesine erişen kişiyi, yani sizi ifade eder
ve Şirket'in hüküm ve koşullarını kabul etmek. "Şirket", "Kendimiz", "Biz", "Bizim" ve "Bize", şu anlama gelir
Şirketimize. "Taraf", "Taraflar" veya "Biz", hem Müşteri'yi hem de kendimizi veya Müşteri'den herhangi birini ifade eder.
veya kendimiz. Tüm şartlar, teklif, kabul ve taahhüt için gerekli ödemenin dikkate alınmasını ifade eder.
resmi toplantılar yoluyla olsun, Müşteriye yardım sürecimizi en uygun şekilde yürütmek
Müşterinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sabit bir süre için veya başka herhangi bir yolla
Şirket'in belirtilen hizmetlerinin/ürünlerinin, yürürlükteki yasalara uygun ve tabi olarak sağlanması
Birleşik Krallık. Yukarıdaki terminolojinin veya diğer kelimelerin tekil veya çoğul olarak kullanılması,
büyük harf ve/veya he/she veya they, birbirinin yerine kullanılabilir ve dolayısıyla aynı anlama geliyormuş gibi kabul edilir.

Çerezler

Çerez kullanımını kullanıyoruz. Base Lift Services Ltd'nin web sitesini kullanarak çerezlerin kullanılmasına izin vermiş olursunuz
Base Lift Services Ltd'nin gizlilik politikasına uygun olarak.

Günümüz interaktif web sitelerinin çoğu
her ziyaret için kullanıcı ayrıntılarını almamızı sağlamak için çerezleri kullanır. Sitemizin bazı alanlarında çerezler kullanılmaktadır
Bu alanın işlevselliğini ve ziyaret eden kişiler için kullanım kolaylığını sağlamak. Bazılarımız
bağlı kuruluş/reklam ortakları da çerez kullanabilir.

İçeriğimize Köprü Oluşturma

 1. Aşağıdaki kuruluşlar önceden yazılı onay almaksızın Web sitemize bağlantı verebilirler:
  1. Devlet kurumları;
  2. Arama motorları;
  3. Haber kuruluşları;
  4. Çevrimiçi dizin dağıtıcıları bizi dizinde listelediklerinde Web sitemize aynı şekilde bağlantı verebilirler.
   listelenen diğer işletmelerin Web sitelerine köprü oluşturacak şekilde; ve
  5. Kar amacı gütmeyen kuruluşlar, hayır amaçlı alışveriş merkezleri hariç Sistem Çapında Akredite İşletmeler,
   ve Web sitemize hiperlink veremeyecek olan hayır amaçlı bağış toplama grupları.
 1. Bu kuruluşlar, ana sayfamıza, yayınlarımıza veya diğer Web sitesi bilgilerine aşağıdaki durumlarda bağlantı verebilirler
  bağlantı olarak: (a) hiçbir şekilde yanıltıcı değildir; (b) yanlış bir şekilde sponsorluk, onaylama veya
  bağlantı veren tarafın ve ürün veya hizmetlerinin onaylanması; ve (c) bağlantı veren tarafın bağlamına uyması
  partinin sitesi.
 2. Aşağıdaki kuruluş türlerinden gelen diğer bağlantı taleplerini tamamen kendi takdirimize bağlı olarak değerlendirebilir ve onaylayabiliriz:
  1. Ticaret Odaları, Amerikan Ticaret Odaları gibi yaygın olarak bilinen tüketici ve/veya iş bilgi kaynakları
   Otomobil Derneği, AARP ve Tüketiciler Birliği;
  2. dot.com topluluk siteleri;
  3. dernekler veya hayır kurumlarını temsil eden diğer gruplar, hayırseverlik siteleri dahil,
  4. çevrimiçi dizin dağıtıcıları;
  5. internet portalları;
  6. birincil müşterileri işletmeler olan muhasebe, hukuk ve danışmanlık firmaları; ve
  7. eğitim kurumları ve ticaret birlikleri.

Bu kuruluşlardan gelen bağlantı taleplerini aşağıdaki hususları tespit etmemiz halinde onaylayacağız: (a) bağlantının aşağıdakileri yansıtmayacağı
bizi veya akredite işletmelerimizi olumsuz yönde etkileyebilir (örneğin, ticaret birlikleri veya diğer kuruluşlar
Evden çalışma fırsatları gibi doğası gereği şüpheli iş türlerini temsil edenlere izin verilmeyecektir
bağlantı kurmak için); (b) kuruluşun bizimle tatmin edici olmayan bir sicili yoktur; (c) kuruluşun bize sağlayacağı fayda
köprüyle ilişkili görünürlük, köprünün yokluğundan daha ağır basar ve (d) nerede
bağlantının genel kaynak bilgileri bağlamında olması veya editoryal içerikle başka bir şekilde tutarlı olması
Kuruluşun misyonunu ilerleten bir bülten veya benzeri bir üründe.

Bu kuruluşlar ana sayfamıza, yayınlarımıza veya diğer Web sitesi bilgilerine aşağıdaki koşullarda bağlantı verebilirler
bağlantı: (a) hiçbir şekilde yanıltıcı değildir; (b) yanlış bir şekilde sponsorluk, onay veya tasvip imasında bulunmaz
ve (c) bağlantı veren tarafın ürün veya hizmetlerinin bağlamına uyması; ve (d) bağlantı veren tarafın
Site.

Yukarıdaki 2. paragrafta listelenen kuruluşlar arasındaysanız ve web sitemize bağlantı vermekle ilgileniyorsanız,
adresine bir e-posta göndererek bize bildirmelisiniz. enquiries@baselifts.co.uk.
Lütfen adınızı, kuruluşunuzun adını, iletişim bilgilerinizi (telefon numarası ve/veya e-posta gibi) ekleyin.
adresi) ve sitenizin URL'sinin yanı sıra, Web sitemize bağlantı vermeyi düşündüğünüz URL'lerin bir listesi,
ve sitemizde bağlantı vermek istediğiniz URL(ler)in bir listesini gönderin. Yanıt için 2-3 hafta bekleyin.

Onaylanmış kuruluşlar Web sitemize aşağıdaki şekilde köprü bağlantı verebilirler:

 1. Kurumsal adımızı kullanarak; veya
 2. Bağlantı verilen tek tip kaynak konumlandırıcısının (Web adresi) kullanımıyla; veya
 3. Web sitemizin veya bağlantı verilen materyalin başka herhangi bir tanımını kullanarak
  Bağlantı veren tarafın sitesindeki içeriğin bağlamı ve biçimi.

Ticari marka lisansı olmadan Base Lift Services Ltd'nin logosunun veya diğer sanat eserlerinin bağlantı için kullanılmasına izin verilmeyecektir
anlaşma.

Hakların Saklı Tutulması

Herhangi bir zamanda ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak tüm bağlantıları veya belirli bir bağlantıyı kaldırmanızı talep etme hakkımızı saklı tutarız.
Web sitemize bağlantı vermek. Böyle bir talep üzerine Web sitemize olan tüm bağlantıları derhal kaldırmayı kabul edersiniz. Ayrıca biz
bu hüküm ve koşulları ve bağlantı politikasını istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Devam ederek
Web sitemize bağlantı vermek için, bu bağlantı hüküm ve koşullarına bağlı kalmayı ve bunlara uymayı kabul edersiniz.

Web sitemizden bağlantıların kaldırılması

Web sitemizdeki herhangi bir bağlantıyı veya bağlantılı herhangi bir web sitesini herhangi bir nedenle sakıncalı bulursanız
Bu konuda bize. Bağlantıları kaldırma taleplerini değerlendireceğiz ancak bunu yapma veya yanıt verme yükümlülüğümüz olmayacak
doğrudan size.

Bu web sitesindeki bilgilerin doğru olmasını sağlamak için çaba sarf etmemize rağmen, eksiksizliğini garanti etmiyoruz
veya doğruluğu; ne de web sitesinin kullanılabilir kalmasını veya web sitesindeki materyalin
web sitesi güncel tutulmaktadır.

İçerik Sorumluluğu

Web sitenizde görünen herhangi bir içerik için hiçbir sorumluluğumuz veya yükümlülüğümüz olmayacaktır. Tazminat ödemeyi kabul ediyorsunuz
ve Web Sitenizden kaynaklanan veya Web Sitenize dayanan tüm iddialara karşı bizi savunacaktır. Hiçbir bağlantı(lar) herhangi bir
olarak yorumlanabilecek içerik veya materyaller içeren herhangi bir bağlamda Web sitenizdeki sayfa
iftira niteliğinde, müstehcen veya suç teşkil eden veya ihlal eden veya ihlal edilmesini savunan veya
herhangi bir üçüncü taraf hakkının ihlali.

Sorumluluk Reddi

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, web sitemiz ve bu web sitesinin kullanımı ile ilgili tüm beyanları, garantileri ve koşulları (tatmin edici kalite, amaca uygunluk ve/veya makul özen ve becerinin kullanımı ile ilgili olarak yasalarca ima edilen garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) hariç tutuyoruz. Bu feragatnamedeki hiçbir şey:

 1. i̇hmalden kaynaklanan ölüm veya ki̇şi̇sel yaralanma i̇çi̇n bi̇zi̇m veya si̇zi̇n sorumluluğunuzu sinirlamak veya hari̇ç tutmak;
 2. Dolandırıcılık veya hileli yanlış beyandan dolayı bizim veya sizin sorumluluğunuzu sınırlandırmak veya hariç tutmak;
 3. bizim veya sizin yükümlülüklerinizden herhangi birini yürürlükteki yasalar kapsamında izin verilmeyen herhangi bir şekilde sınırlandırmak; veya
 4. yürürlükteki yasalar kapsamında hariç tutulamayacak olan bizim veya sizin yükümlülüklerinizi hariç tutmak.

Bu Bölümde ve bu feragatnamenin başka yerlerinde belirtilen sorumluluk sınırlamaları ve istisnaları: (a)
önceki paragrafa tabidir; ve (b) feragatname kapsamında ortaya çıkan tüm yükümlülükleri yönetir veya
sözleşmeden, haksız fiilden doğan yükümlülükler de dahil olmak üzere, bu feragatnamenin konusuyla ilgili olarak
(ihmal dahil) ve yasal görevin ihlali.

Web sitesi ve web sitesindeki bilgi ve hizmetler ücretsiz olarak sağlandığı ölçüde,
herhangi̇ bi̇r kayip veya hasardan sorumlu olmayacağiz.

Hizmet Verdiğimiz Markalar

© Telif Hakkı 2023 Base Lift Services Ltd. İngiltere ve Galler'de kayıtlıdır. Şirket Kayıt Numarası 11710735. KDV Numarası 314 6953 94. Tüm hakları saklıdır. Platform Asansörleri Onarım, Servis ve Bakım

Ana sayfa asansör grafiği tarafından tasarlanmıştır macrovector / Freepik

tr_TRTurkish