Naprawa, serwis i konserwacja inspekcji PUWER

Czy potrzebujesz inspekcji lub wyceny Puwer?

Przepisy dotyczące dostarczania i użytkowania sprzętu roboczego (PUWER)

Windy platformowe, windy osobowe, windy serwisowe, windy towarowe, windy domowe, windy schodowe, windy nożycowe (osobowe i towarowe)

UWAGA: Jeśli chcesz uniknąć czytania poniższych informacji, jeśli Base Lift Services przeprowadzi inspekcję LOLER sprzętu podnoszącego i jest on zgodny z LOLER, jesteś objęty wymaganiami PUWER również dla tego sprzętu.

Oprócz oferowania LOLER dla głównych marek dźwigów osobowych, nasi technicy posiadają specjalistyczną wiedzę do wykonywania LOLER dla Aritco, Cibes, Dalby, Gartec, Kalea, Motala, Nami, NTD, Phoenix, Pollock, Stannah i Vimec.

Kliknij tutaj aby przejść do strony informacyjnej Base Lift Services LOLER.

Poniższe informacje pomagają wyjaśnić obowiązki właściciela dźwigu wynikające z PUWER

Różnice między LOLER i PUWER

LOLER i PUWER to dwa zestawy przepisów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa. Przepisy dotyczące operacji podnoszenia i sprzętu podnoszącego (LOLER). Oraz przepisy dotyczące dostarczania i użytkowania sprzętu roboczego (PUWER).

Kiedy ma zastosowanie LOLER? Kiedy ma zastosowanie PUWER? A kiedy oba? Jakie są podobieństwa i różnice?

LOLER i PUWER to dwa zestawy przepisów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa. Przepisy dotyczące operacji podnoszenia i sprzętu podnoszącego (LOLER). Oraz przepisy dotyczące dostarczania i użytkowania sprzętu roboczego (PUWER).

Oba zestawy przepisów mają zastosowanie do sprzętu i w pewnym stopniu się pokrywają. W przypadku niektórych urządzeń i czynności może być konieczne przestrzeganie jednego przepisu. W przypadku innych konieczne może być przestrzeganie obu.

Kiedy więc ma zastosowanie LOLER? Kiedy ma zastosowanie PUWER? A kiedy oba? Jakie są podobieństwa i różnice między tymi przepisami BHP?

PUWER

Przepisy dotyczące dostarczania i użytkowania sprzętu roboczego (PUWER) mają zastosowanie do sprzętu roboczego. Dotyczy to wszystkich rodzajów sprzętu używanego w pracy. Jeśli posiadasz, obsługujesz, używasz lub masz kontrolę nad sprzętem roboczym, PUWER ma zastosowanie.

PUWER wymaga, aby cały sprzęt używany w pracy był odpowiedni i bezpieczny w użyciu, prawidłowo zainstalowany, konserwowany i używany. Powinien on posiadać odpowiednie zabezpieczenia i oznaczenia dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa.

LOLER

Przepisy dotyczące operacji podnoszenia i sprzętu podnoszącego (LOLER) mają zastosowanie do, jak się domyślasz, sprzętu i operacji podnoszenia. Jeśli jesteś właścicielem, obsługujesz lub kontrolujesz sprzęt podnoszący, przepisy te mają zastosowanie.

Operacja podnoszenia może polegać na podnoszeniu lub opuszczaniu dowolnego ładunku, w tym materiałów, ludzi lub innego sprzętu. Sprzęt do podnoszenia musi być odpowiedni do celu, odpowiedni do zadania, oznakowany i podlegać okresowym kontrolom.

LOLER i PUWER

LOLER i PUWER są często określane łącznie, ponieważ w pewnym stopniu się pokrywają. Oba zestawy przepisów mają zastosowanie do sprzętu. Oba zestawy przepisów nakładają obowiązki i wymagania dotyczące kontroli i instalacji sprzętu.

LOLER ma zastosowanie wyłącznie do sprzętu podnoszącego

PUWER ma zastosowanie do wszystkich urządzeń

Nazwy przepisów w pewnym sensie zdradzają tę różnicę. Należy jednak pamiętać, że sprzęt do podnoszenia to nadal sprzęt, więc zastosowanie mają zarówno LOLER, jak i PUWER.

Ale skoro mamy już PUWER, który obejmuje kontrolę, instalację, konserwację i przydatność sprzętu roboczego, to po co nam LOLER?

Najlepszym sposobem myślenia o tym jest to, że LOLER zawiera pewne dodatkowe wymagania dotyczące sprzętu podnoszącego. Tak więc sprzęt do podnoszenia musi spełniać wszystkie wymagania PUWER, które omówimy bardziej szczegółowo w sekcji PUWER. Musi on jednak również spełniać dodatkowe wymagania LOLER, które również omówiliśmy bardziej szczegółowo w sekcji dotyczącej LOLER.

Oto kilka głównych różnic, o których należy pamiętać:

Oznaczenia

Oba zestawy przepisów wymagają oznaczeń. Ponieważ jednak PUWER obejmuje różnorodny sprzęt, nie precyzuje, jakie oznaczenia są wymagane.

Każdy pracodawca powinien zapewnić, aby sprzęt roboczy był oznakowany w sposób wyraźnie widoczny, przy użyciu wszelkich oznaczeń odpowiednich ze względów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Stabilność

Oba zestawy przepisów wymagają, aby sprzęt był stabilny. Ma to sens, ponieważ każdy niestabilny sprzęt może się przewrócić lub stracić kontrolę i wyrządzić komuś krzywdę.

Powszechnie wiadomo, że sprzęt do podnoszenia musi być stabilny podczas każdej operacji podnoszenia. Potrzebuje więc wytrzymałości i stabilności dla ładunku, który będzie podnoszony. I tak, to jest dokładnie to, co LOLER dodaje do wymagań dotyczących urządzeń podnoszących.

Przepisy dotyczące dostarczania i użytkowania sprzętu roboczego z 1998 r. Oznaczenia

Teraz może być dość oczywiste, że w przypadku sprzętu do podnoszenia trzeba wiedzieć, jaki ciężar może on podnieść. Mogłoby się wydawać, że waga, którą sprzęt może bezpiecznie podnieść, powinna być na nim oznaczona. Jeśli więc tak myślisz, jesteś o krok do przodu.

LOLER, ponieważ jest specyficzny dla sprzętu podnoszącego, wyszczególnia oznaczenia wymagane dla bezpiecznych obciążeń roboczych na sprzęcie.

Rozporządzenie wymaga również oznakowania osprzętu do podnoszenia oraz oznakowania sprzętu w celu wskazania, czy jest on przeznaczony do podnoszenia osób.

Inspekcje

Oba zestawy przepisów wymagają, aby sprzęt był kontrolowany po instalacji i przed oddaniem do użytku po raz pierwszy, a także po montażu w nowym miejscu lub w nowej lokalizacji. Oba zestawy przepisów wymagają również, aby sprzęt był sprawdzany w odpowiednich odstępach czasu, aby zapewnić, że wszelkie pogorszenie stanu może zostać wykryte i naprawione w odpowiednim czasie. Wymagania te są więc takie same.

Różnica polega na tym, że podczas gdy PUWER mówi tylko o odpowiednich odstępach czasu, LOLER idzie dalej. Określa maksymalne ramy czasowe między dokładnymi badaniami.

Prawdopodobnie zauważyłeś, że wiele różnic między LOLER i PUWER tak naprawdę wcale nie jest różnicami. LOLER w rzeczywistości rozszerza wymagania PUWER, aby uczynić je bardziej specyficznymi dla sprzętu podnoszącego. Tak więc, jeśli Twój sprzęt podnoszący posiada certyfikat LOLER wydany przez Base Lift Service Limited.

Base Lift Services Limited jest idealnym dostawcą wszystkich usług inspekcji PUWER.

© Copyright 2023 Base Lift Services Ltd. Zarejestrowana w Anglii i Walii. Numer rejestracyjny firmy 11710735. Numer VAT 314 6953 94. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podnośniki platformowe Naprawa, serwis i konserwacja

Grafika liftingu strony głównej zaprojektowana przez macrovector / Freepik

pl_PLPolish