< Wszystkie tematy
Drukuj

Jakiego sprzętu dotyczy loler.

Lifting Operations and Lifting Equipment Regulations (LOLER) to zestaw przepisów w Wielkiej Brytanii, które regulują bezpieczne korzystanie z urządzeń podnoszących. Przepisy te mają na celu zapewnienie, że operacje podnoszenia są wykonywane bezpiecznie, a używany sprzęt jest odpowiedni do celu.

LOLER ma zastosowanie do szerokiej gamy urządzeń podnoszących, w tym dźwigów, podnośników, wózków widłowych i akcesoriów do podnoszenia, takich jak zawiesia i łańcuchy. Przepisy wymagają, aby wszystkie urządzenia podnoszące były dokładnie sprawdzane przez kompetentną osobę w regularnych odstępach czasu, zazwyczaj co sześć lub dwanaście miesięcy, w zależności od rodzaju sprzętu i jego przeznaczenia.

Jednym z kluczowych wymogów LOLER jest odpowiednia konserwacja i kontrola całego sprzętu podnoszącego w celu zapewnienia jego bezpiecznego użytkowania. Obejmuje to regularne kontrole pod kątem zużycia, uszkodzeń i wszelkich wad, które mogą mieć wpływ na bezpieczne działanie sprzętu. Wszelkie kwestie zidentyfikowane podczas kontroli muszą zostać niezwłocznie rozwiązane, aby zapobiec wypadkom lub obrażeniom.

Oprócz regularnych inspekcji, LOLER wymaga również, aby wszystkie urządzenia podnoszące były odpowiednio oznaczone bezpiecznym udźwigiem roboczym (SWL) i innymi istotnymi informacjami. Pomaga to zapewnić, że sprzęt jest używany w bezpiecznych granicach operacyjnych, a operatorzy są świadomi ryzyka związanego z podnoszeniem ciężkich ładunków.

Ogólnie rzecz biorąc, LOLER to kluczowy zestaw przepisów, które pomagają zapewnić bezpieczeństwo operacji podnoszenia i sprzętu używanego w Wielkiej Brytanii. Przestrzegając tych przepisów i zapewniając, że cały sprzęt do podnoszenia jest odpowiednio konserwowany i kontrolowany, firmy mogą pomóc w zapobieganiu wypadkom i urazom w miejscu pracy. Zgodność z LOLER jest nie tylko wymogiem prawnym, ale także moralnym obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i społeczeństwu.

Spis treści
pl_PLPolish